Szukaj

Udostępnianie przestrzeni


Print Friendly, PDF & Email
Dodatkowe Informacje   Załączniki   Poprzednie wersje

Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” udostępnia wolne przestrzenie na terenie Centrum Historii Zajezdnia. Zasady udostępniania przestrzeni opisane są w aktualnym Zarządzeniu Dyrektora Ośrodka „Pamięć i Przyszłość” nr 8/18 z dnia 22 stycznia 2018 r.  Udostępnienie przestrzeni nastąpi na podstawie wniosku złożonego przez Organizatora wydarzenia.

 

Wniosek składa się drogą korespondencji elektronicznej (pod adresem: udostepnianie_przestrzeni@zajezdnia.org) lub pisemnie na formularzu dołączonym do zarządzenia.

 

Koordynatorem wydarzeń zewnętrznych jest Pani Adrianna Roman. Kontakt pod numerem telefonu: 534 973 450.

Dodatkowo szczegółowe informacje zamieszczone są w załącznikach.

 

W załączniku umieszczono:
1. Zarządzenie nr 8/18 Dyrektora Ośrodka „Pamięć i Przyszłość” z dnia 22.01.2018 r. w formacie pdf / wersja dostępna Zarządzenia 8/18.
2. Załącznik nr 1 do Zarządzenia – Regulamin udostępniania przestrzeni CHZ podmioty zewnętrzne w formacie pdf / wersja dostępna Regulaminu udostępniania przestrzeni.
3. AKTUALNY Załącznik nr III do Regulaminu – Aktualny wzór Umowy partnerskiej, zawierający zapisy dot. covid w formacie pdf.
4. AKTUALNY Załącznik nr III do Regulaminu – Aktualny wzór Umowy partnerskiej, zawierający zapisy dot. covid w formacie docx. (wersja edytowalna)
5. AKTUALNY – Formularz wniosku o udostępnienie przestrzenie w formacie pdf.
6. AKTUALNY – Formularz wniosku o udostępnienie przestrzenie w formacie doc.

 

 

Informacja dotycząca parkingu przy Centrum Historii Zajezdnia we Wrocławiu

 

Regulamin w sprawie parkingu przy Centrum Historii Zajezdnia we Wrocławiu został wprowadzony Zarządzeniem 3/22 w dniu 17 stycznia 2022 r. został on zmieniony na podstawie Zarządzenia Dyrektora „Pamięć i Przyszłość” nr 3/24 z dnia 10 stycznia 2024 r.

Obrazują to załączniki dołączone poniżej:

1. Zarządzenie wprowadzające zmianę nr 3/24.
2. Zmieniony Regulamin dot. parkingu przy Centrum Historii Zajezdnia we Wrocławiu, stanowiący Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 3/24.
3. Cennik parkowania do Zarządzenia nr 3/24.
4. Zarządzenie nr 3/22.

 

 

 

Informacja dotycząca zasad funkcjonowania monitoringu wizyjnego w Ośrodku „Pamięć i Przyszłość”.

 

Regulamin opisujący zasady monitoringu na terenie Ośrodka wprowadzony został Zarządzeniem Dyrektora nr 39/2020 z dn. 13 sierpnia 2020 r.
Obrazują to dwa załączniki dołączone poniżej:

1. Zarządzenie wprowadzające nr 39/2020 / wersja dostępna Zarządzenia wprowadzającego
2. Regulamin dot. zasad monitoringu, stanowiący Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 39/2020. / wersja dostępna Regulaminu dot. zasad monitoringu.

 

 

Informacja dotycząca możliwości organizacji spotkań wyborczych

 

Uprzejmie informujemy, że na teranie Centrum Historii Zajezdnia możliwa jest organizacja spotkań wyborczych. Zasady udostępniania przestrzeni opisane są Zarządzeniem nr 19/24 Dyrektora Ośrodka „Pamięć i Przyszłość” z dnia 12.03.2024r.

Szczegóły zamieszczamy poniżej:

1. Zarządzenie nr 19/24 Dyrektora Ośrodka „Pamięć i Przyszłość” w sprawie zasad udostępniania przestrzeni Centrum Historii Zajezdnia na cele spotkań z mieszkańcami realizowanymi w związku z wyborami samorządowymi.

 

 

Informacje dotyczące zasad udostępniania terenu pod stoiska gastronomiczne na placu przed Centrum Historii „Zajezdnia”

 

Podmioty oferujące usługi gastronomiczne mogą składać oferty na najem powierzchni pod pojazd lub stoisko gastronomiczne na placu przed Centrum Historii „Zajezdnia”, ul. Grabiszyńska 184.

 

Szczegóły umieszczono w załącznikach:
1. Ogłoszenie o zasadach najmu powierzchni w formacie pdf.
2. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy w formacie docx.
3. Załącznik nr 2 – Projekt umowy w formacie pdf.
4. Załącznik nr 3 – Plan terenu w formacie docx.

Załącznik nr 3 – Plan terenu w formacie pdf.
5. Załącznik nr 4 – RODO Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w formacie docx.
6. Załącznik nr 5 – Protokół zdawczo-odbiorczy terenu w formacie docx.