Szukaj

Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” jest samorządową instytucją kultury, działającą na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r.
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z późn. zm.) oraz  nadanego statutu stanowiącego załącznik do Uchwały nr XXIII/503/16 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie nadania statutu  Ośrodkowi „Pamięć i Przyszłość”.

Ośrodek “Pamięć i Przyszłość” wpisany jest do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Miasto Wrocław pod numerem: 32/09.