Szukaj

Podstawa prawna


Print Friendly, PDF & Email
Dodatkowe Informacje   Załączniki   Poprzednie wersje

Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” działa na podstawie:

1.  ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z późn. zm.),

2. statutu / dostępna wersja statutu.


Ośrodek “Pamięć i Przyszłość” jest instytucją kultury Miasta Wrocław.
Wypis z Rejestru Instytucji Kultury prowadzony przez Miasto Wrocław nr 32/09. / Wersja dostępna wypisu z Rejestru Instytucji Kultury.

 

Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” jest instytucją wspólnie prowadzoną przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Gminę Wrocław na podstawie:

– umowy zawartej w dniu 21 marca 2016 r. / wersja dostępna umowy z dn. 21.03.2016 r.
– aneksu nr 1 z dnia 30 czerwca 2016 r. do umowy zawartej w dniu 21 marca 2016 r., / wersja dostępna aneksu nr 1

– aneksu nr 2 z dnia 5 marca 2021 r. do umowy zawartej w dniu 21 marca 2016 r. / wersja dostępna aneksu nr 2