Szukaj

Struktura organizacyjna


Print Friendly, PDF & Email
Dodatkowe Informacje   Załączniki   Poprzednie wersje

Strukturę organizacyjną Ośrodka tworzą piony, działy i zespoły oraz samodzielne stanowiska pracy.

 

Organizację wewnętrzną Ośrodka określa regulamin organizacyjny nadawany przez Dyrektora w drodze zarządzenia, z zastrzeżeniem przepisów ustawy.
Aktualny Regulamin organizacyjny dostępny jest w dziale „status prawny” w zakładce  „regulamin organizacyjny”/ wersja dostępna regulaminu organizacyjnego.
Organizację stanowisk pracy w Ośrodku ilustruję schemat / wersja dostępna schematu stanowiący załącznik do Zarządzenia wprowadzającego regulamin organizacyjny w Ośrodku.

 

W Ośrodku „Pamięć i Przyszłość” sposób etatyzacji odbywa się zgodnie ze zmienionym Zarządzeniem Dyrektora nr 69/21 z dnia 31 sierpnia 2021 r.