Szukaj

Rejestry, ewidencje, archiwa


Print Friendly, PDF & Email
Dodatkowe Informacje   Załączniki   Poprzednie wersje

Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” prowadzi:


1. katalog zbiorów.

Potrzebne informacje można uzyskać w Centrum Dokumentacyjnym Ośrodka „Pamięć i Przyszłość” pod nr tel. 71 715 96 10
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00 oraz na stronie: http://archiwum.zajezdnia.org/

 

Korzystanie ze zbiorów odbywa się zgodnie z Regulaminem udostępniania zbiorów.


2. archiwum zakładowe
.

Potrzebne informacje można uzyskać w Dziale Ogólnym pod nr tel. 71 715 96 94 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00.
Obecnie, ze względu na ograniczenia związane z pandemią, 
w sprawach dotyczących archiwum zakładowego proszę kontaktować się mailowo pod adresem: anna.zukow@zajezdnia.org


3. Zbiór danych osobowych.

 

l.p nazwa zgłoszonego zbioru numer zgłoszenia do Biuro GIODO numer księgi
1. Baza danych osobowych świadków historii 003490/2011 097567
2. Baza danych uczestników konkursu „Stypendium dla młodego naukowca” 003633/2011 097203
3. Baza danych uczestników konkursu plastycznego „Namaluj mi historię” 003634/2011 097207
4. Baza danych uczestników konkursu Świadectwa historyczne 003635/2011 097248
5. Baza danych uczestników  Miejskich Gier Historycznych 003636/2011 097249
6. Baza danych uczestników konkursu plastycznego „30 lat Solidarności” 003638/2011 097202
7. Baza danych uczestników konkurs „Grant oral history”  003670/2011 097206
8. Baza danych uczestników konkursu „Stypendium dla młodego naukowca” 007231/2011 099265