Szukaj

Majątek


Print Friendly, PDF & Email
Dodatkowe Informacje   Załączniki   Poprzednie wersje

Majątek Ośrodka „Pamięć i Przyszłość” na dzień 31.12.2021 r. stanowi wartość 3 450 693,85 zł, w tym aktywa trwałe:
1 552 331,92 zł i aktywa obrotowe 1 898 361,93 zł.

Majątek Ośrodka „Pamięć i Przyszłość” na dzień 31.12.2020 r. stanowi wartość 4 636 849,85 zł, w tym aktywa trwałe:
1 270 627,72 zł i aktywa obrotowe 3 366 222,13 zł.

Majątek Ośrodka „Pamięć i Przyszłość” na dzień 31.12.2019 r. stanowi wartość 3 473 242,17 zł, w tym aktywa trwałe:
917 501,34 zł i aktywa obrotowe 2 555 740,83 zł.

Majątek Ośrodka „Pamięć i Przyszłość” na dzień 31.12.2018 r. stanowi wartość: 3 050 464,25 zł, w tym aktywa trwałe: 910 166,89 zł
i aktywa obrotowe: 2 140 297,36 zł.

Majątek Ośrodka „Pamięć i Przyszłość” na dzień 31.12.2017 r. stanowi wartość: 2 475 322,75 zł, w tym aktywa trwałe: 993 566,25 zł
i aktywa obrotowe: 1 481 756,50 zł.

Majątek Ośrodka „Pamięć i Przyszłość” na dzień 31.12.2016 r. stanowi wartość: 1 906 258,77 zł, w tym aktywa trwałe:
1 080 154,63 zł
i aktywa obrotowe: 826 104,14 zł.

Majątek Ośrodka „Pamięć i Przyszłość” na dzień 31.12.2015 r. stanowi wartość: 1 312 209,61 zł, w tym aktywa trwałe: 724 103,27 zł
i aktywa obrotowe: 588 106,34 zł.

Majątek Ośrodka „Pamięć i Przyszłość”  na dzień 31 grudnia 2014 roku stanowił wartość: 824 961,18 zł,
w tym: aktywa trwałe: 359 431,66 zł i aktywa obrotowe:  465 529,52 zł.