Szukaj

Misja Ośrodka „Pamięć i Przyszłość”


Print Friendly, PDF & Email
Dodatkowe Informacje   Załączniki   Poprzednie wersje

1. Misją Ośrodka „Pamięć i Przyszłość” jest upowszechnianie dorobku historycznego i kulturalnego ziem zachodnich i północnych włączonych do Polski po II wojnie światowej oraz popularyzacja wiedzy o powojennej historii Wrocławia jako ważnego elementu dziedzictwa europejskiego.

 

2. Ośrodek wypełnia misję poprzez:

1) prowadzenie programów badawczych i edukacyjnych w zakresie historii ziem zachodnich i północnych, inicjowanie współpracy różnych instytucji działających w tym obszarze;

2) dokumentowanie i upowszechnianie wiedzy o oporze społeczeństwa polskiego wobec komunistycznej dyktatury;

3) prowadzenie działalności edukacyjnej służącej budowaniu i utrwalaniu szacunku dla prawdy historycznej będącej fundamentem sprawiedliwego ładu międzynarodowego i pokojowych stosunków między narodami;

4) prowadzenie projektów zogniskowanych wokół wykorzystania doświadczeń historycznych w kształtowaniu przyszłości Polski i Europy;

5) inicjowanie, prowadzenie i wspieranie projektów badawczych, szkoleniowych, stypendialnych, kulturalnych, wystawienniczych, wydawniczych, w tym audiowizualnych, oraz prowadzenie akcji społecznych i informacyjnych;

6) zbieranie, opracowywanie i prezentowanie przedmiotów, dokumentów, pamiątek oraz świadectw dziedzictwa historycznego, materialnego, duchowego i kulturalnego;

7) prowadzenie archiwum historii mówionej oraz prowadzenie badawczej w zakresie wykorzystania metody historii mówionej;

8) opracowywanie analiz, raportów i ekspertyz, z zakresu dorobku historycznego i kulturowego ziem zachodnich i północnych oraz powojennej historii Wrocławia, a także upowszechnienie ich wyników;

9) współpracę z organizacjami społecznymi i innymi instytucjami oraz organizacjami międzynarodowymi.

 

3. Ośrodek realizuje swoje zadania samodzielnie lub we wspólnych przedsięwzięciach z innymi podmiotami, z kraju i zagranicy, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.

 

4. Program działalności Ośrodka „Pamięć i Przyszłość”.

 

5.  Zgodnie z zapisem art. 70 ust. 5 Ustawy o finansach publicznych (Dz.U. 2009 Nr 157 poz. 1240 z późn.zm.) Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” zamieszcza Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Ośrodka „Pamięć i Przyszłość”:


A. złożone do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego:

1) Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2016 / wersja dostępna oświadczenia za rok 2016,
2) Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2017 /wersja dostępna oświadczenia za rok 2017,
3) Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2018 /wersja dostępna oświadczenia za rok 2018,
4) Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2019 /wersja dostępna oświadczenia za rok 2019,
5) Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2020 /wersja dostępna oświadczenia za rok 2020,
6) Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2021,
7) Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2022.

 

B. złożone do Wydziału Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia:
1) Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2019 / wersja dostępna oświadczenia za rok 2019.
2) Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2020 / wersja dostępna oświadczenia za rok 2020.
3) Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2021.
4) Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2022.

 

6. Zgodnie z zapisem art. 11 ust. 4 Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
(Dz.U. 2019 poz. 1696 z późń. zm.) Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” zamieszcza raport o stanie dostępności:

A. Raport o stanie dostępności z dn. 31.03.2021 r.

 

7. Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” prezentuje sprawozdania z działalności:
1) w roku 2007 – Sprawozdanie roczne za 2007 r.
2) w okresie styczeń-czerwiec 2008 r. – Sprawozdanie Kwartalne za 2008 r.
3) w roku 2008 – Sprawozdanie roczne za 2008 r.
4) w roku 2009 – Sprawozdanie roczne za 2009 r.
5) w roku 2010 – Sprawozdanie roczne za 2010 r.
6) w roku 2011 – Sprawozdanie roczne za 2011 r.
7) w roku 2012 – Sprawozdanie roczne za 2012 r.
8) w roku 2013 – Sprawozdanie roczne za 2013 r.

9) w roku 2014 – Sprawozdanie roczne za 2014 r.
10) w roku 2015 – Sprawozdanie roczne za 2015 r.
11) w roku 2016 – Sprawozdanie roczne za 2016 r.
12) w roku 2017 – Sprawozdanie roczne za 2017 r.

13) w roku 2018 – Sprawozdanie roczne za 2018 r.
14) w roku 2019 – Sprawozdanie roczne za 2019 r.
15) w roku 2020 – Sprawozdanie roczne za 2020 r.
16) w roku 2021 – Sprawozdanie roczne za 2021 r.
17) w roku 2022 – Sprawozdanie roczne za 2022 r.