Szukaj

Rada Programowa


Print Friendly, PDF & Email
Dodatkowe Informacje   Załączniki   Poprzednie wersje

Zgodnie ze statutem organem opiniodawczym i doradczym Ośrodka jest Rada Programowa.

W skład Rady Programowej V kadencji wchodzą:

1.Krzysztof Turkowski i – Przewodniczący Rady

2. dr Paweł Ukielski

3. prof. dr hab. Klaus Ziemer

4. prof. dr hab. prof. UWr Joanna Wojdon

5. prof. dr hab. Grzegorz Strauchold

6. dr Adolf Juzwenko

7. prof. Padraic Kenney

8. dr Łukasz Kamiński

9. Andrzej Grajewski

10. ks. prof. Grzegorz Sokołowski

11. Paulina Florjanowicz

12. Zbigniew Jagiełło

 

Skład Rady Programowej I, II, III, IV kadencji został zamieszczony w załącznikach.