Szukaj

Budżet


Print Friendly, PDF & Email
Dodatkowe Informacje   Załączniki   Poprzednie wersje

Przyznana dotacja na bieżącą działalność Ośrodka „Pamięć i Przyszłość” na rok 2023 stanowi:
kwotę: 6.594.076 zł z budżetu Miasta Wrocławia (zgodnie z treścią pisma WKL-FI.3037.211.2022.AW.UD od: Dyrektora Wydziału Kultury Jerzego Pietraszka, z dnia 09 grudnia 2022r.)
oraz
kwotę 4.609.000 zł z budżetu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (zgodnie z pismem z dnia 9 maja 2023 r. o znaku DF-I.0320.296.2023.JP od: Dyrektora Departamentu Finansowego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Wojciecha Kwiatkowskiego).

 

Przyznana dotacja na bieżącą działalność Ośrodka „Pamięć i Przyszłość” na rok 2022 stanowi:
– kwotę: 6.419.872 zł z budżetu Miasta Wrocławia (zgodnie z treścią pisma WKL-FI.3037.170.2021.UD.MP od: Dyrektora Wydziału Kultury Jerzego Pietraszka z dnia 28 grudnia 2021r.)
oraz
– kwotę: 4.350.000 zł z budżetu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (zgodnie z pismem z dnia 13 października 2021 r.
o znaku: DF-I.312.33.2021.JP od: Dyrektora Departamentu Finansowego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Wojciecha Kwiatkowskiego).

 

Przyznana dotacja na bieżącą działalność Ośrodka „Pamięć i Przyszłość” na rok 2021 stanowi:
– kwotę 6.724.872 zł z budżetu Miasta Wrocławia (zgodnie z treścią pisma WKL-FI.3037.144.2020.UD.MP od: Dyrektora Wydziału Kultury Jerzego Pietraszka z dnia 23 listopada 2020r.)
oraz
– kwotę: 3.409.000 zł z budżetu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (zgodnie z pismem z dnia 08.02.2021 r.
o znaku DF-I.0320.64.2021.JP od: Dyrektora Departamentu Finansowego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Wojciecha Kwiatkowskiego).

 

Przyznana dotacja na bieżącą działalność Ośrodka „Pamięć i Przyszłość” na rok 2020 stanowi:
– kwotę: 6 512 580,00 zł z budżetu Miasta Wrocławia (zgodnie z treścią pisma z dn. 20.12.2019 r. o znaku: WKL-FI.3037.216.2019.UD/MP)
oraz
– kwotę: 3 518 000 zł z budżetu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (zgodnie z pismem z dnia 24.10. 2019 r. o znaku DF-I.312.42.2019.JP od Dyrektora Departamentu Finansowego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Wojciecha Kwiatkowskiego).

 

Przyznana dotacja na bieżącą działalność Ośrodka „Pamięć i Przyszłość” na rok 2019 stanowi:
– kwotę: 6 272 580,00 zł z budżetu Miasta Wrocławia (zgodnie z treścią Zarządzenia nr 10097/18 Prezydenta Wrocławia z dnia 09.07.2018 r. w sprawie opracowania przez jednostki organizacyjne materiałów planistycznych do projektu budżetu miasta na 2019 rok)
oraz
– kwotę: 4 248 000,00 zł z budżetu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (zgodnie z pismem z dnia 24.10. 2018 r.
o znaku DF-I.312.56.2018.EW od Pana prof. dr hab. Piotra Glińskiego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego).

 

Przyznana dotacja na bieżącą działalność Ośrodka „Pamięć i Przyszłość” na rok 2018 stanowi:
– kwotę: 5 300 000 zł z budżetu Miasta Wrocławia (zgodnie z treścią Zarządzenia nr 7382/17 Prezydenta Wrocłąwia z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie opracowania przez jednostki organizacyjne materiałów planistycznych do projektu budżetu miasta na 2018 rok)
oraz
– kwotę: 3 693 000 zł z budżetu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (zgodnie z pismem z dnia 24 października 2017 r.
o znaku: DF-I.312.40.2017.EG od Pana prof. dr hab. Piotra Glińskiego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego).

 

Dotacja podmiotowa Ośrodka „Pamięć i Przyszłość” na rok 2017, na podstawie uchwały Rady Miasta Wrocławia nr XXXIV/704/16 z dnia 22.12.2016r. została ustalona na kwotę: 5 300 000 zł.

Dotacja podmiotowa Ośrodka „Pamięć i Przyszłość” na rok 2016, na podstawie uchwały Rady Miasta Wrocławia nr XIX/379/15 z dnia 22.12.2015 r. została ustalona na kwotę: 4 816 000 zł.

Dotacja podmiotowa Ośrodka „Pamięć i Przyszłość” na rok 2015, na podstawie uchwały Rady Miasta Wrocławia nr V/17/14 z dnia 30.12.2014 r.,
została ustalona na kwotę: 2 947 000 zł.

 

 

W załączniku umieszczono:

1. Bilans Ośrodka „Pamięć i Przyszłość” za rok 2013 i 2014 w formacie pdf. /Wersja dostępna bilansu za rok 2013 i 2014.

2. Bilans Ośrodka „Pamięć i Przyszłość” za rok 2014 i 2015 w formacie pdf. /Wersja dostępna bilansu za rok 2014 i 2015.

3. Bilans Ośrodka „Pamięć i Przyszłość” za rok 2015 i 2016 w formacie pdf. /Wersja dostępna bilansu za rok 2015 i 2016.

4. Bilans Ośrodka „Pamięć i Przyszłość” za rok 2016 i 2017 w formacie pdf. /Wersja dostępna bilansu za rok 2016 i 2017.

5. Bilans Ośrodka „Pamięć i Przyszłość” za rok 2017 i 2018 w formacie pdf. /Wersja dostępna bilansu za rok 2017 i 2018.

6. Bilans Ośrodka „Pamięć i Przyszłość” za rok 2018 i 2019 w dostępnym formacie pdf.

7. Bilans Ośrodka „Pamięć i Przyszłość” za rok 2019 i 2020 w dostępnym formacie pdf.