Szukaj

Deklaracja dostępności


Print Friendly, PDF & Email
Dodatkowe Informacje   Załączniki   Poprzednie wersje

Deklaracja dostępności

Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do niniejszej strony internetowej.
Data publikacji strony internetowej: 2014-04-02.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018-12-31

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

– aktualnie brak możliwości zmiany kontrastu
– strona zawiera archiwalne dokumenty będące skanami
– aktualnie brak możliwości zmiany kontrastu
– brak tekstu o instytucji ETR
– brak informacji o działalności instytucji w PJM

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-04-26.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Data ostatniego przeglądu deklaracji 2022-04-06

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest
Anna Jędrzejczak, anna.jedrzejczak@zajezdnia.org.
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 731 936 304.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

W zgłoszeniu podaj:
– swoje imię i nazwisko,
– swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail),
– dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść,
– opis na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Ciebie najwygodniejszy.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z Twojego zgłoszeniu, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić skargę do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

— Siedziba główna Ośrodka „Pamięć i Przyszłość” to Centrum Historii Zajezdnia przy ul. Grabiszyńskiej 184 we Wrocławiu

► Obiekt posiada parking z miejscami dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
► Przy wejściu głównym zamontowano dzwonek, który wzywa pomoc przy otwarciu drzwi wejściowych.
► Wystawa główna jest wyposażona w podjazdy oraz windy.
► W kasie biletowej wraz biletem można otrzymać lupę z opcją podświetlenia oglądanych treści. Lupa może być pomocna przy odczytaniu opisów na wystawach w Centrum Historii Zajezdnia. Mamy sporo treści i niektóre są słabo oświetlone.
► Na teren wystaw można wejść z psem przewodnikiem.
► Osobom z niepełnosprawnościom i ich asystentom przysługuje bilet ulgowy.
► Część pracowników jest po podstawowym kursie PJM (poziom A1), ale aktualnie nie mamy w ofercie przewodnika posługującego się językiem migowym.
► Nie mamy pętli indukcyjnych.
► Na wystawie głównej jest sporo elementów dźwiękowych.

— Siedziba główna Ośrodka „Pamięć i Przyszłość” budynek administracji przy ul. Grabiszyńskiej 184 we Wrocławiu

► W budynku administracji znajduje się winda, ułatwiająca dostęp do dyrekcji i sekretariatu. Winda jest obsługiwana przez pracowników. Konieczność skorzystania z windy można zgłosić dzwoniąc domofonem do sekretariatu.
► W budynku znajdują się dwie toalety z udogodnieniami dla osób z trudnościami w poruszaniu się. Jedna jest bezpośrednio na parterze. Druga na pierwszym piętrze przy sekretariacie.
► Nie ma możliwości dostania się na wyższe piętra. Spotkania organizowane są na niższych poziomach.

— Siedziba dodatkowa: Dom Edyty Stein przy ul Nowowiejskiej 38 we Wrocławiu

► Administratorem budynku jest Towarzystwo im. Edyty Stein.
► Na parterze budynku jest duży korytarz, który jest całkowicie dostępny, prowadzi on do szybu windowego na wyższe piętra Domu.
► Główne sale użytkowe są duże. W tych sala realizowany jest program Dziedzictwo Edyty Stein.
► Na każdym korytarzu jest oświetlenie.
► W budynku jest dostosowana duża toaleta.
► Parking jest przy ulicy i brak udogodnień dla osób ze szczególnymi potrzebami.