Szukaj

Ogłoszenie o składaniu ofert w zapytaniu ofertowym na wsparcie przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych Ośrodka „Pamięć i Przyszłość” w roku 2022. Znak sprawy: DKK.320.1.2022.AK

Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”, na podstawie § 8 Regulaminu udzielania zamówień publicznych nr. 97/19, do których nie stosuje się Ustawy Prawo zamówień publicznych w Ośrodku „Pamięć i Przyszłość” z dnia…

Więcej

Ogłoszenie o unieważnieniu zapytania ofertowego na: usługę polegającą na administracji środowiskiem IT w Ośrodku „Pamięć i Przyszłość”. Znak sprawy: DOG.254.09.2021.GM

Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”,  na postawie paragrafu 2 ust. 5 pkt 3 Regulaminu udzielania zamówień publicznych, do których nie stosuje się Ustawy Prawo zamówień publicznych w Ośrodku „Pamięć i Przyszłość”…

Więcej

Ogłoszenie z dnia 31.12.2021r o składaniu ofert na: usługę polegającą na administracji środowiskiem IT w Ośrodku „Pamięć i Przyszłość”. Znak sprawy: DOG.254.09.2021.GM

  Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” zaprasza do składania ofert na: usługę polegającą na administracji środowiskiem IT w Ośrodku „Pamięć i Przyszłość”. Szczegóły zapytania umieszczone są w załącznikach do ogłoszenia.  …

Więcej

Ogłoszenie o składaniu ofert w zapytaniu ofertowym na wyłonienie zewnętrznego biura projektowego wspomagającego zespół Zamawiającego w realizacji projektu pn. ,,Digitalizacja zbiorów i oferty edukacyjnej Centrum Historii Zajezdnia wraz z dostosowaniem infrastruktury instytucji oraz stworzeniem specjalistycznego portalu e-uslug”. Znak sprawy: DE.52.1.5.2021.PG.

Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”, na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych nr. 97/19, do których nie stosuje się Ustawy Prawo zamówień publicznych w Ośrodku „Pamięć i Przyszłość” z dnia 31.12.2019, zaprasza…

Więcej

Ogłoszenie o istotnych zmianach w zapytaniu ofertowym dotyczącym dostawy podnośnika na potrzeby Ośrodka „Pamięć i Przyszłość”. Numer sprawy: DA.254.16.2021.GM

Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”, informuje o zmianie w treści ogłoszenia dotyczącego:   dostawy  podnośnika ( np. masztowego, teleskopowego, koszowego itp.)  na potrzeby  Ośrodka „Pamięć i Przyszłość”.   1.Zamawiający zmienił tytuł…

Więcej

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia na realizację wystawy zabytkowych pojazdów militarnych towarzyszącej wystawie „Wrocław pamięta” na placu przed Centrum Historii Zajezdnia.  Znak sprawy: DOP.51.1/4.2021.JK

Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” informuje o zamiarze zawarcia umowy ze:   Stowarzyszeniem Federacji Młodzieży Walczącej z siedzibą w Gdańsku, ul. Polanki 41-1 , 80-308, wpisaną do KRS pod nr 0000295148…

Więcej

Ogłoszenie o składaniu ofert w zapytaniu ofertowym na wyłonienie zewnętrznego biura projektowego wspomagającego zespół Zamawiającego w realizacji projektu pn. ,,Digitalizacja zbiorów i oferty edukacyjnej Centrum Historii Zajezdnia wraz z dostosowaniem infrastruktury instytucji oraz stworzeniem specjalistycznego portalu e-uslug”. Znak sprawy: DE.52.1.5.2021.PG.

Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”, na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych nr. 97/19, do których nie stosuje się Ustawy Prawo zamówień publicznych w Ośrodku „Pamięć i Przyszłość” z dnia 31.12.2019, zaprasza…

Więcej