Szukaj

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na usługę ochrony i dozoru wystawy czasowej ,,Odra most. Odra Granica.’’ Znak sprawy: DOP.50.1.6.2022.WK

Działając na podstawie  § 8 Regulaminu udzielania zamówień publicznych, do których nie stosuje się Ustawy Prawo zamówień publicznych w Ośrodku „Pamięć i Przyszłość” stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 97/19 z…

Więcej

Ogłoszenie z dnia 27.09.2022 r. o zamiarze zawarcia umowy w trybie negocjacji z jednym wykonawcą na świadczenie usług hotelarskich polegających na zakwaterowaniu i wyżywieniu uczestników i wykładowców biorących udział w kursie dla nauczycieli „Od PRL do III RP”. Znak sprawy: DE.52.2.5.2022.KJ

Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” informuje iż, zamierza zawrzeć umowę z:   HIT HORS Sylwia Zarzycka-Cybulska (Hit*** Hotel), ul. Księdza Ignacego Kłopotowskiego 33,  03-720 Warszawa. NIP: 113-273-43-08,   na świadczenie usług…

Więcej

Ogłoszenie z dnia 27.09.2022 o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie Ustawy prawo zamówień publicznych, pn.: druk i dostawa publikacji pod tytułem Świat, którego już nie ma. Polskie i ukraińskie opowieści biograficzne (1918-1956) Znak sprawy: DW.536.2.2.2022.GM

Zamawiający informuje, zgodnie z art. 253 ust. 2 Ustawy prawo zamówień publicznych, że w postępowaniu:   druk i dostawa publikacji pod tytułem Świat, którego już nie ma. Polskie i ukraińskie…

Więcej

Ogłoszenie z dnia 26.09.2022 o składaniu ofert w zapytaniu ofertowym na Usługa aktywacji licencji Adobe Creative Cloud for Teams All Apps (2020) MULTI Win/Mac. – licencja imienna dla instytucji edukacyjnych. Znak sprawy: DOG.254.10.2022.SB.

Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”, na podstawie § 8 Regulaminu udzielania zamówień publicznych, do których nie stosuje się Ustawy Prawo zamówień publicznych w Ośrodku „Pamięć i Przyszłość” stanowiącym załącznik do zarządzenia…

Więcej

Ogłoszenie z dnia 26.09.2022 o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie Ustawy prawo zamówień publicznych, pn.: Druk i dostawa publikacji z serii „Historia w kopercie” Znak sprawy DW.536.6.1.2022.GM

Zamawiający informuje, zgodnie z art. 253 ust. 2 Ustawy prawo zamówień publicznych, że w postępowaniu: Druk i dostawa publikacji z serii „Historia w kopercie” Znak sprawy DW.536.6.1.2022.GM wybrano ofertę następującego…

Więcej

Ogłoszenie z dnia 23.09.2022 o przedłużeniu składania ofert w zapytaniu ofertowym na prace administracyjne i koordynacyjne dotyczące projektu „Kształtowanie europejskiej pamięci o ofiarach systemów totalitarnych”, w kontekście działalności PEMC. Znak sprawy: DOG.254.7.2022.BJ

Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”, na podstawie § 8 Regulaminu udzielania zamówień publicznych, do których nie stosuje się Ustawy Prawo zamówień publicznych w Ośrodku „Pamięć i Przyszłość” stanowiącym załącznik do zarządzenia…

Więcej

Ogłoszenie z dnia 22.09.2022 o składaniu ofert w zapytaniu ofertowym na zakup i dostawę serwera plików NAS wraz z podzespołami. Znak sprawy: DOG.254.3.2022.SB.

Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”, na podstawie § 8 Regulaminu udzielania zamówień publicznych, do których nie stosuje się Ustawy Prawo zamówień publicznych w Ośrodku „Pamięć i Przyszłość” stanowiącym załącznik do zarządzenia…

Więcej

Zarządzenie nr 89/22 Dyrektora Ośrodka „Pamięć i Przyszłość” w sprawie powołania kapituły oceniającej prace w ramach II edycji konkursu na najlepsze prace licencjacką i magisterską z wykorzystaniem historii mówionej.

Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” informuje o powołaniu kapituły oceniającej prace w ramach II edycji konkursu na najlepsze prace licencjacką i magisterską z wykorzystaniem historii mówionej.   W załączniku zarządzenie dyrektora…

Więcej

Ogłoszenie z dnia 21.09.2022 o składaniu ofert w zapytaniu ofertowym na realizacji usługi ochrony i dozoru wystawy czasowej ,,Odra most. Odra granica’’ w Centrum Historii Zajezdnia we Wrocławiu. Znak sprawy: DOP.50.1.6.2022.WK

Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”, na podstawie § 8 Regulaminu udzielania zamówień publicznych, do których nie stosuje się Ustawy Prawo zamówień publicznych w Ośrodku „Pamięć i Przyszłość” stanowiącym załącznik do zarządzenia…

Więcej

Ogłoszenie z dnia 21.09.2022 o przedłużeniu terminu składania ofert w zapytaniu ofertowym na świadczenie usług hotelarskich polegających na zakwaterowaniu uczestników kursu oraz jego wykładowców, wraz z wyżywieniem. Znak sprawy: DE.52.2.5.2022.KJ

Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”, na podstawie § 8 ust.5 Regulaminu udzielania zamówień publicznych, do których nie stosuje się Ustawy Prawo zamówień publicznych w Ośrodku „Pamięć i Przyszłość” stanowiącym załącznik do…

Więcej