Szukaj

Ogłoszenie z dnia 23.05.2023 o składaniu ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych pn.: Druk i dostawa publikacji : Druk i dostawa publikacji książkowej Wrocław szlakiem zesłańców Sybiru ( przewodnik z nadanym numerem ISBN). Znak sprawy DW.5382.4.1.JW

Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019…

Więcej

Ogłoszenie z dnia 23.05.2023 o przedłużeniu terminu składania ofert w postępowaniu na wynajem powierzchni na zainstalowanie automatów vendingowych do dystrybucji napojów zimnych, gorących oraz przekąsek na okres 5 miesięcy w Centrum Historii Zajezdnia. Znak sprawy: SD.201/1.2023.KOŻ.

Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”, na podstawie §4 ust.11 Regulaminu udzielania zamówień publicznych, do których nie stosuje się Ustawy Prawo zamówień publicznych w Ośrodku „Pamięć i Przyszłość” stanowiącym załącznik do zarządzenia…

Więcej

Ogłoszenie z dnia 23.05.2023 o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym na świadczenie usług hotelarskich polegających na zakwaterowaniu uczestników kursu oraz jego wykładowców, wraz z wyżywieniem i salą konferencyjną w Gdańsku. Znak sprawy: DE.52.2.18.2023.KJ.

Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym na:   świadczenie usług hotelarskich polegających na zakwaterowaniu uczestników kursu oraz jego wykładowców, wraz z wyżywieniem i salą…

Więcej

Ogłoszenie z dnia 19.05.2023 o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym na specjalistyczny transport związany z wystawą „ Nie zmarnujcie niepodległości” znak sprawy: DOP.50.5.1.2023.MAJ.

„Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym na:   specjalistyczny transport związany z wystawą „ Nie zmarnujcie niepodległości” znak sprawy: DOP.50.5.1.2023.MAJ   W wyniku dokonanej…

Więcej

Ogłoszenie z dnia 18.05.2023 o składaniu ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych pn.: Druk i dostawa publikacji z nadanym nr ISSN „Kalendarz Wrocławski” 2023 nr XLVII (47); Znak sprawy: DW.5382.1/4.2023.GM

Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019…

Więcej

Ogłoszenie z dnia 15.05.2023 o postępowaniu, do którego nie stosuje się Ustawy pzp, na świadczenia usług hotelarskich polegających na zakwaterowaniu uczestników kursu oraz jego wykładowców, wraz z wyżywieniem i salą konferencyjną w Gdańsku. Znak sprawy: DE.52.2.18.2023.KJ.

Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”, na podstawie §4 Regulaminu udzielania zamówień publicznych, do których nie stosuje się Ustawy Prawo zamówień, stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia nr 80/22 z dnia 25…

Więcej

Ogłoszenie z dnia 11.05.2023 o postępowaniu, do którego nie stosuje się Ustawy pzp, dot. Specjalistycznego transportu eksponatów na ternie UE związany z wystawą ,,Nie zmarnujcie niepodległości” znak sprawy: DOP.50.5.1.2023.MAJ

Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”, na podstawie §4 Regulaminu udzielania zamówień publicznych, do których nie stosuje się Ustawy Prawo zamówień, stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia nr 80/22 z dnia 25…

Więcej

Ogłoszenie z dnia 11.05.2023 o postępowaniu, do którego nie stosuje się Ustawy pzp, na wynajem powierzchni na zainstalowanie automatów vendingowych do dystrybucji napojów zimnych, gorących oraz przekąsek na okres 5 miesięcy w Centrum Historii Zajezdnia. Znak sprawy: SD.201/1.2023.KOŻ.

Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”, na podstawie §4 Regulaminu udzielania zamówień publicznych, do których nie stosuje się Ustawy Prawo zamówień, stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia nr 80/22 z dnia 25…

Więcej