Szukaj

Ogłoszenie z dnia 09.08.2022 o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie Ustawy prawo zamówień publicznych, pn. druk i dostawa publikacji książkowej dla Ośrodka „Pamięć i Przyszłość” z serii Dolnośląska Solidarność. Znak sprawy: DW.5382.8/3.2022.KJ

Zamawiający informuje, zgodnie z art. 253 ust. 2 Ustawy prawo zamówień publicznych, że w postępowaniu:   druk i dostawa publikacji książkowej dla Ośrodka „Pamięć i Przyszłość” znak sprawy: DW.5382.8/3.2022KJ  …

Więcej

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu pn druk i dostawa publikacji książkowej dla Ośrodka „Pamięć i Przyszłość z serii „Dolnośląska Solidarność” Znak sprawy: DW.5382.83.2022.KJ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, dalej…

Więcej

Ogłoszenie z dnia 29.07.2022 dotyczący kwoty przeznaczonej na sfinansowanie postępowania pn. Druk i dostawa publikacji książkowej dla Ośrodka „Pamięć i Przyszłość” z serii „Dolnośląska Solidarności” Znak sprawy: DW.5382.8/3.2022.KJ

Zgodnie z art. 222 ust. 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że kwota, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie postępowania pn: Druk i dostawa publikacji książkowej dla Ośrodka „Pamięć i…

Więcej

Ogłoszenie z dnia 28.07.2022 o składaniu ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie Ustawy prawo zamówień publicznych pn: Druk i dostawa publikacji książkowej dla Ośrodka „Pamięć i Przyszłość” z serii „Dolnośląska Solidarności” Znak sprawy: DW.5382.8/3.2022.KJ

Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019…

Więcej

Informacja z dnia 25.07.2022 r. o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym na profesjonalne nagranie oraz obróbkę techniczną 5 filmów edukacyjnych. Znak sprawy: DE.52.1.7.2022.ED

  Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” informuje, że do dnia 22.07.2022 r. do godziny 23:59 wpłynęło dwanaście ofert dotyczących profesjonalnego nagrania oraz obróbki technicznej 5 filmów edukacyjnych. Znak sprawy: DE.52.1.7.2022.ED.  …

Więcej

Ogłoszenie z dnia 21.07.2022 o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie Ustawy prawo zamówień publicznych, pn: Wykonanie i wdrożenie aplikacji mobilnej „Wrocław pamięta on-line” (IOS, Android). Znak sprawy: DPI.52.3.2022.MJ

Zamawiający informuje, zgodnie z art. 253 ust. 2 Ustawy prawo zamówień publicznych, że w postępowaniu:   Wykonanie i wdrożenie aplikacji mobilnej „Wrocław pamięta on-line” (IOS, Android). Znak sprawy: DPI.52.3.2022.MJ  …

Więcej

Odpowiedź z dnia 12.07.2022 na pytanie dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie Ustawy prawo zamówień publicznych pn: wykonanie i wdrożenie aplikacji mobilnej „Wrocław pamięta on-line” (IOS, Android). Znak sprawy: DPI.52.3.2022.MJ

W dniu 08.07.2022 do Ośrodka „Pamięć i Przyszłość” wpłynęło pytanie dotyczące ogłoszenia z dnia 06.07.2022 o składaniu ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie Ustawy prawo zamówień publicznych…

Więcej