Szukaj

Ponowne wykorzystywanie informacji
publicznych

Na podstawie art. 23b ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, w celu ponownego wykorzystania informacji publicznych należy spełnić następujące warunki:

1.       Informacja powinna zawierać wzmiankę o źródle jej pozyskania;

2.       Informacja powinna zawierać datę wytworzenia informacji publicznej;

3.       Pozyskana treść nie może być modyfikowana.

Informacja publiczna, która nie została udostępniona na stronie podmiotowej BIP, przekazana będzie na wniosek na zasadach określonych w art. 23g ustawy.

W ślad za Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dniach 17 stycznia 2012 r.
(Dz. U. poz.94) w celu ponownego wykorzystania informacji publicznych uprasza się o złożenie w siedzibie Ośrodka wniosku o ponowne wykorzystanie informacji publicznej (wzór dołączony w załączniku).

 

Do pobrania:


wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej