Szukaj

Ogłoszenie z dnia 28.04.2022 r. o jednoetapowym konkursie na opracowanie koncepcji artystycznej wystawy pod roboczym tytułem: „Odra most. Odra granica”. Znak postępowania: DOP.50.1.3.2022.MKF


Print Friendly, PDF & Email
Dodatkowe Informacje   Załączniki   Poprzednie wersje


PRZEDMIOT OGŁOSZENIA: Ogłoszenie konkursu.

OGŁASZAJĄCY: Ośrodek "Pamięć i Przyszłość"

WOJEWÓDZTWO: Dolnośląskie

POWIAT: Wrocław

ULICA: Grabiszyńska

NUMER BUDYNKU: 184

Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” zaprasza do składania wniosków w jednoetapowym konkursie na opracowanie koncepcji artystycznej wystawy pod roboczym tytułem: „Odra most. Odra granica”. Znak postępowania: DOP.50.1.3.2022.MKF

 

 

Do udzielenia zamówienia będącego przedmiotem niniejszego konkursu nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych z 11 września 2019 r., na podstawie art. 11 ust. 5 pkt 2 ustawy. W związku z powyższym konkurs prowadzony jest na podstawie: Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz §10 Regulaminu udzielania zamówień publicznych, do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych, który stanowi załącznik do zarządzenia nr 97/2019 Dyrektora Ośrodka „Pamięć i Przyszłość” z dnia 31 grudnia 2019 r.

 

 

Niniejsze ogłoszenie stanowi ogłoszenie o udzielanym zamówieniu, o którym mowa w art. 37a ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej  (Dz. U. z 2017 r. poz. 862).

 

Informacje o konkursie zamieszczone są poniżej w załącznikach.

 

Załączniki:

 

1.Regulamin konkursu w formacie pdf.

2.Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu– Założenia merytoryczne Wystawy w formacie pdf.

3.Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu – Plan przestrzeni w formacie pdf.

4.Załącznik nr 3 do Regulaminu Konkursu – Wykaz opracowanych i zrealizowanych koncepcji wystaw historycznych w formacie pdf.

5.Załącznik nr 4 do Regulaminu Konkursu – Oświadczenie Uczestnika konkursu o prawach autorskich do pracy konkursowej  pdf.

6.Załącznik nr 5 do Regulaminu Konkursu – Karta identyfikacyjna w formacie pdf.

7.Załącznik nr 6 do Regulaminu Konkursu – Istotne zapisy umowy w formacie pdf.

8.Załącznik nr 7 do Regulaminu Konkursu – Wytyczne do opracowania katalogu wystawy

9.Załącznik nr 8 do Regulaminu Konkursu – Oświadczenie o udzieleniu licencji w formacie pdf.

10.Załącznik nr 9 do Regulaminu Konkursu – Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w formacie pdf.

 

 

Załączniki w formie edytowalnej:

 

1.Załącznik nr 3 do Regulaminu Konkursu – Wykaz opracowanych i zrealizowanych koncepcji wystaw historycznych w formacie docx.

2.Załącznik nr 4 do Regulaminu Konkursu – Oświadczenie Uczestnika konkursu o prawach autorskich do pracy konkursowej  docx.

3.Załącznik nr 5 do Regulaminu Konkursu – Karta identyfikacyjna w formacie docx.

4.Załącznik nr 8 do Regulaminu Konkursu – Oświadczenie o udzieleniu licencji w formacie docx.

5.Załącznik nr 9 do Regulaminu Konkursu – Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w formacie docx.