Szukaj

Informacja publiczna do ponownego wykorzystania


Print Friendly, PDF & Email
Dodatkowe Informacje   Załączniki   Poprzednie wersje

Na podstawie art. 23b ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, w celu ponownego wykorzystania informacji publicznych należy spełnić następujące warunki:

a) poinformowania o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji publicznej od podmiotu zobowiązanego;

b) dalszego udostępniania innym użytkownikom informacji w pierwotnie pozyskanej formie;

c) informowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej;

d) zakresu odpowiedzialności podmiotu zobowiązanego za przekazywane informacje.

 

Przekazanie informacji publicznej w celu jej ponownego wykorzystywania następuje na wniosek zgodnie z art. 23g ust. 1 i 2 ustawy,
w przypadkach gdy:

a) informacja publiczna nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej lub w centralnym repozytorium, chyba że została udostępniona w inny sposób i zostały określone warunki jej ponownego wykorzystywania, albo

b)  wnioskodawca zamierza wykorzystywać informację publiczną na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone.

Wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej dołączony został w załączniku.